برچسب خودرویی

خانه > برچسب خودرویی

پک خودرویی نورون

پک خودرویی برچسب و جاسویچی هوشمند

جاسویچی:
جاسویچی هوشمند نورون جهت سریعتر پیدا کردن مالک توسط یابنده طراحی و تولید شده؛ با استفاده از این محصول در صورت مفقود شدن و پیدا شدن جاسویچی توسط هر شخصی، از طریق اسکن بارکد یا ارسال شناسه آن به سامانه نورون، امکان ارتباط با مالک فراهم میگردد.
برچسب هوشمند پارک خودرو:
این برچسب ها دارای کد های منحصر به فرد در هر بسته بوده که با فعال سازی و ثبت اطلاعات در سامانه نورون و چسباندن آنها پشت شیشه خودرو مورد استفاده قرار می گیرند.

هر شخصی قادر خواهد بود، در صورت نیاز بارکد را اسکن و یا کد برچسب را به سر شماره ۱۰۰۰۹۰۳۰۰ پیامک کند؛ از این طریق فراخوانی و ارتباط با مالک خودرو به راحت ترین روش و بدون افشای اطلاعات شخصی، امکان پذیر خواهد بود.

ویژگی های محصول:

گالری تصاویر محصول