دوره تدریس کامل زیست دهم فصل اول – دنیای زنده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این درس در سه گفتار به شما دانش آموزان دید کلی و جامعی رو در زمینه علم و رشته زیست شناسی نشون میده و شما رو با چارچوب ها و محدودیت های این رشته آشنا میکنه.

در این فصل شما با مهم ترین و بنیادی ترین اجزای تشکیل دهنده حیات و و همچنین ساختار بنیادی جانداران (سلول و بافت) به طور کلی آشنا میشید.

در این فصل شما اهمیت وجود بوم سازگان و زیست بوم رو درک میکنید و متوجه کاربرد های مهم این رشته در شناخت چگونگی ادامه حیات کره زمین خواهید شد.

این فصل آغاز و پایه تمامی مطالبیست که در زیست شناسی دهم خواهید خواند.

رایگان!